Focus on Benefits

Freelance Finance Management

Wat is Agile Project Control /Benefit Management


Het Doelenvizier

Complexe programma's of projectportfolio's bestaan uit een veelheid van (deel)projecten met vele doelen. Een 'agile aanpak' begint bij het opsplitsen.
Ieder deelproject is, als het teruggebracht is tot zijn essentie, te plotten in een doelenvizier en valt binnen een van de 4 kwadranten. Wordt het lastig kiezen dan heeft het project meerdere doelen en is het verder op te splitsen.
Je komt uiteindelijk op het level van 'epics' of 'user stories' die in een Agile aanpak centraal staan.

Zo'n relatief eenvoudige (financiële) onderverdeling maken geeft al verrassende inzichten op portfolio- of programmalevel. Als je alle deelprojecten plot in één vizier zegt het veel over de invulling van de strategie.
Wordt uw strategie in het totaalbeeld van de projectportfolio bevestigd of schrikt u?

Het doelenvizier geeft mogelijkheden te (her)prioriteren en sturen op effectiviteit, efficiency, risicobeheersing en transformaties van de organisatie.
    

DOELENVIZIER


Kernwoorden van deze vernieuwende aanpak van benefitsturing zijn:

Eenvoud, Wendbaarheid en Omgekeerd denken.


Eenvoud

Directies, stuurgroepleden en portfolioboards krijgen vaak een 'overload'  aan detailinformatie bij een integrale aanpak. Maar hoe zorg je ervoor dat je met al die (deel)projecten ook gedurende het programma gericht blijft op het bereiken van de achterliggende lange termijndoelen?
Het doelenvizier helpt de organisatie de 4 veranderdoelen voortdurend in beeld te houden en de projecten te sturen vanuit Key Performance Indicators.

Wendbaarheid

In de IT wereld is agile en scrum werken ondertussen de norm. Een steeds sneller veranderende wereld laat ons ook nauwelijks een andere keuze meer. Maar hoe blijf je als directie en opdrachtgever bij deze aanpak in control als de organisatie de zo vertrouwde projectplannen en rapportages met onderbouwingen meer en meer gaat loslaten.

Omgekeerd denken

Primair denken en werken vanuit de doelen bij complexe programma’s en portfolio’s vraagt een behoorlijke mentale draai. We zijn zo gewend primair te sturen vanuit slim bedachte businesscases, gespecificeerde deliverables, goedgekeurde budgetten, tijd en scope die uiteindelijk tot de doorgerekende resultaten zullen leiden.
Wat als je nu eens primair meet en stuurt op benefits en daarbij accepteert dat projecten, eindproducten, budget, tijd en scope hiervan steeds een afgeleide zijn.

 

Integratie business- en projectcontrol

De gebruikelijk control rond projecten levert gewoon niet meer het gewenste resultaat. En welke organisatie kan zich dat blijven permitteren? 

De bovenstaande aanpak brengt de wereld van businesscontrol en projectcontrol dichter bij elkaar. 
Een businesscase die voortdurend aangepast wordt is straks geen zwaktebod meer maar juist dé oplossing tot overall beheersing.Focus on Benefits helpt directies, portfoliomanagers en controllers stappen te zetten met Benefit Management en Agile Project Control. 


Focus on Benefits


Focus on Benefits adviseert:

  • bij het zetten van de concrete stappen rond Benefit management.
  • bij het ontwikkelen en inzetten van stuurinstrumenten
  • bij eigen maken van de principes van Benefit sturing